Menu

Industrijska filtracija

Razvijamo in proizvajamo filtre za različne industrije, uporabo in namene

Uporaba in namen

Uporaba filtrov v kemijski, lesni, farmacevtski industriji, cementarnah, pri proizvodnji apna, železa, v livarnah, sežigalnicah, lakirnicah, brusilnicah, pri varjenju, obdelavi kovin…skratka povsod, kjer so pri delovnem procesu v zraku prisotni moteči lebdeči delci in aerosoli.

V to kategorijo spadajo tudi filtri za odpraševanja, odstranjevanje oljne megle in vsi filtri za zrak, ki se uporabljajo pri čiščenju zraka v industrijskih procesih v procesnem delu ali za zaščito zaposlenih in okolja.

Vse zračne filtre izdelamo glede na tehnologijo delovnega procesa in tehnološke zahteve, ali zahtevah zaščite okolja in zaposlenih.

Uporaba v industrijah

 • kemijski industriji
 • lesni industriji
 • farmacevtski industriji
 • cementarnah
 • pri proizvodnji apna, železa,…
 • livarnah
 • sežigalnicah
 • lakirnicah
 • brusilnicah
 • pri varjenju
 • obdelavi kovin

Skratka povsod, kjer so pri delovnem procesu v zraku prisotni moteči lebdeči delci