Filtri za zaklonišča

za filtracijo strupenih aerosolov iz kontaminiranega zraka

Filtri za zaklonišča in zaklonilnike so izdelani v skladu s Pravilnikom o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Ur.l. RS 17/98 in dopolnitvami v Ur.l. RS 26/98, 25/00, 38/01 in 66/06). V skladu z navedenim Pravilnikom smo od Kemijskega inštituta Ljubljana, ki je pooblaščen za izdajo certifikatov o skladnosti s Pravilnikom, kot prvi v Sloveniji pridobili Certifikat o skladnosti novih in obnovljenih filtrov za zaklonišča z oznakami: 

tip ECS 250                   zamenjuje filtre z oznako                   FKZ 250

tip ECS 125                   zamenjuje filtre z oznako                   FKZ 125

tip ECS   63                   zamenjuje filtre z oznako                   FKZ   63

Te filtre se vgrajuje v zaklonišča in zaklonilnike za civilno zaščito prebivalcev. Z njimi odstranjujemo strupene aerosole iz kontaminiranega zraka, ki bi nastali pri sprostitvi bojnih plinov. Gre za kombiniran filter, ki je sestavljen iz aerosolnega filtra kvalitete H13 in posebno impregniranega aktivnega oglja. Impregnirano aktivno oglje, ki je vgrajeno v naših filtrih, odgovarja tako po vsebini kot po količini elementov, s katerimi je impregnirano, vsem svetovnim standardom, ki so zahtevani za te namene zaščite.

OBNOVA FILTRA ZA ZAKLONIŠČE:

Filtre iz zaklonišč civilne zaščite, ki jim je potekel rok uporabe, a imajo še ustrezno ohranjeno ohišje, obnovimo. Pri obnovi uporabimo samo obstoječe ohišje, vse ostale elemente, kot je aktivno oglje, aerosolni filter in tesnila pa vgradimo nove in so enaki kot pri novih filtrih. Ohišje tudi prebarvamo v modro barvo.

IZDELAVA NOVIH FILTROV ZA ZAKLONIŠČE – v celoti izdelamo nove filtre.

Obnovljeni in novi ECS so po tehničnih karakteristikah pretoka zraka skladni s filtri FKZ, glede na izboljšano kvaliteto vgrajenega aerosolnega filtra in impregniranega aktivnega oglja pa predstavljajo izboljšano in dolgotrajnejšo zaščito.

Vsak filter za zaklonišča – obnovljen ali novo izdelan v proizvodnji COLF d.o.o. prejme:

    • serijsko certifikatsko nalepko, izdano od Kemijskega inštituta Ljubljana (namenske nalepke, po katerih se vodi predpisana evidenca o obnovi in izdelavi filtrov za zaklonišča)
    • potrdilo o obnovi oz. izdelavi filtra
    • garancijo

Dodatno:

Vsak filter za zaklonišča – obnovljen ali novo izdelan v proizvodnji COLF d.o.o. prejme

  • Serijsko certifikatsko nalepko, izdano od Kemijskega inštituta Ljubljana (namenske nalepke, po katerih se vodi predpisana evidenca o obnovi in izdelavi filtrov za zaklonišča)
  • potrdilo o obnovi oz. izdelavi filtra
  • garancijo

Vse pravice pridržane! 2023 Colf d.o.o.  Izdelava strani