Colf filtracija zraka


Zrak je sestavljen iz osnovnih plinov in primesi v obliki plinskih nečistoč, trdnih in tekočih delcev.

Suspenzijo trdnih in tekočih delcev v zraku imenujemo aerosol.

Ob pretoku zraka skozi filter, filter odstranjuje delce iz zraka, čisti zrak – filtrira zrak.

Zračne filtre standardi delijo v dve skupini 

Filtri, ki odstranjujejo iz zraka predvsem nadmikronske delce. Definira jih standard ISO 16890, v praksi pa je še v uporabi EN 779

EN 779 / ISO 16890 / efekt filtracije (%)

ISO e PM1

ISO e PM2,5

ISO e PM10

ISO prah

G3

˃ 80%

Grobi filtri

G4

˃ 90%

Grobi filtri

M5

˃ 50%

mikrofiltri

M6

50 – 65%

˃ 60%

mikrofiltri

F7

50 – 65%

65 – 80%

˃ 80%

mikrofiltri

F8

65 – 90%

˃ 80%

˃ 90%

mikrofiltri

F9

80 – 90%

˃ 95%

˃ 95%

mikrofiltri

                                    PM1 ≤1µm                PM2,5 ≤2,5µm          PM10 ≤ 10µm

Filtri, ki odstranjujejo iz zraka predvsem podmikronske delce. Definira jih standard ISO 29463 v praksi pa je še v uporabi EN 1822

ISO 29463

Efekt% (MPPS)

EN 1822

85%

E 10

E10 filter

ISO 15E

ISO 20E

˃ 95%

˃ 99%

E 11

E11 filter

ISO 25E

ISO 30E

˃ 99,5%

˃ 99,9%

E12

E12 filter

ISO 35H

ISO 40H

˃ 99,95%

˃ 99,99%

H13

E13 filter

ISO 45H

ISO 50U

˃ 99,995%

˃ 99,999%

H14

E14 filter


  • E – EPA filter – efficiency particulate air filter
  • H – HEPA filter – high efficiency particulate air filter
  • U – ULPA filter – ultra low penetration air filter 
  • MPPS – most penetration particle size ; velikost delcev 0,2 – 0,3µm

Za filtre razreda E in H  obstojijo poimenovanja visoko učinkoviti zračni filtri, absolutni filtri in generično ime Hepa filtri. 

V podjetju Colf izdelujemo zračne filtre vseh navedenih razredov, po obeh skupinah standardov.

Vse pravice pridržane! 2023 Colf d.o.o.  Izdelava strani