Menu

Vrste filtrov

glede na razred filtracije

FILTRACIJA ZRAKA

Zrak sestavljajo osnovni plini, vsebuje pa tudi različne delce in aerosole ter pogosto tudi različne ionizirane pline.

Zračni filtri odstranjujejo iz zraka delce, filtri z aktivnim ogljem pa nase vežejo ionizirane pline in moteče vonjave (smrad).

Za filtracijo večjih – prašnih delcev iz zraka uporabljamo grobe filtrirne materiale ( netkani sintetični materiali, steklene mate…..). Za te filtre je značilna velika prašna kapaciteta, majhni padci tlaka in relativno ugodna cena. Ker ti filtri navadno nastopajo pred drugimi filtri, jih lahko imenujemo PREDFILTRI.

Sledijo FILTRI ZA GROBO FILTRACIJO zraka. V filtre za grobo filtracijo je vgrajen impregniran celulozni filter papir ali netkani sintetični material (polipropilen, poliester).

Naslednja stopnja so MIKRO FILTRI, to so filtri, ki iz zraka odstranjujejo mikronske delce; sestavljajo jih finejši filtracijski materiali, fini netkani sintetični materiali, membrane iz mešanih vlaken in borosilikatnih steklenih vlaken).

Za najfinejše filtre pa smo namenili izraz ULTRA-FILTRI, saj so to filtri, ki iz zraka odstranjujejo tudi podmikronske delce. Ker ti delci v zraku lebdijo in z zrakom tvorijo aerosol, filtre lahko poimenujemo tudi AEROSOLNI filtri. Najbolj razširjen filtracijski material je membrana iz najfinejših borosilikatnih steklenih vlaken, PP materialov, za posebne namene pa se uporabljajo tudi laminirane PTF membrane.

Filtracijo aktivnih plinov iz zraka (tudi neprijetne vonjave) opravijo filtri z aktivnim ogljem – aktivni filtri. Kot filtrirno substanco običajno uporabljamo različna aktivna oglja. KOMBINIRANI AEROSOLNO AKTIVNI filtri pa opravljajo obe funkciji naenkrat.

Tabela filtracije zraka:

Filtri glede na stopnjo filtracije

  • Predfiltri
  • Filtri za grobo filtracijo
  • Mikro filtri
  • Ultra filtri
  • Aerosolni filtri
  • Kombinirani aerosolni aktivni filtri

filtracija zraka