Menu

FILTRI Z AKTIVNIM OGLJEM IN KOMBINIRANI FILTRI

Filtrirni material pri aktivnih filtrih zraka je običajno granulat visoko aktivnega oglja

FILTRI Z AKTIVNIM OGLJEM (in ostalimi aktivnimi snovmi) IN KOMBINIRANI FILTRI

Adsorpcijski material pri filtrih z aktivnim ogljem je aktivno oglje. Glede na nečistoče, ki jih moramo odstraniti iz zraka, uporabljamo aktivna oglja mineralnega ali rastlinskega izvora, fizikalno ali kemijsko aktivirana, različna po velikosti aktivne površine in temu posledično indeksa aktivnosti. Z uporabo različnih granulacij aktivnega oglja dosežemo padec tlaka zraka, ki ga zahteva ventilacijska naprava naročnika filtra.

S filtri z aktivnim ogljem odstranjujemo organske nečistoče iz zraka, kot so hlapi topil in nekatere neprijetne vonjave. Za odstranitev določenih anorganskih nečistoč iz zraka, kot so na primer amonijak, H2S in določeni strupi, ki se ne adsorbirajo na aktivno oglje, pa uporabljamo posebna impregnirana aktivna oglje, s katerimi dosežemo, da filter postane učinkovit tudi za odstranjevanje le teh.

Pri izdelavi aktivnega filtra s posebno tehnologijo zagotovimo homogeno porazdelitev oglja v filtrirnem vložku, kar omogoči kvalitetno filtracijo in dolgo življenjsko dobo filtra.

Filtrirne vložke izdelujemo v različni velikostih in oblikah po specifikaciji kupca.

Filtri z aktivnim ogljem lahko nastopajo samostojno, lahko pa mu na vstopu dodamo aerosolni filter in na izstopu finejši filter, ki preprečuje izhod mikronskih delcev aktivnega oglja v očiščen zrak. Aerosolni filtri iz zraka odstranijo aerosolne delce in s tem podaljšajo dobo delovanja filtra z aktivnim ogljem.

V COLF d.o.o. smo na osnovi dolgoletnih raziskav in izkušenj na področju filtracije zraka in v sodelovanju z zunanjimi sodelavci tako iz Slovenije kot tujine razvili kombiniran filter zraka, ki združuje funkcijo obeh filtrov – aerosolnega in filtra z aktivnim ogljem. Z uporabo kombiniranega filtra zraka dosežemo popolnoma enake učinke čiščenja kot s filtracijo zraka preko ločenega aerosolnega in filtra z aktivnim ogljem, vendar pa ima kompaktna izvedba kombiniranega filtrirnega vložka ima kar nekaj prednosti:

  • za vgradnjo je potrebnega manj prostora
  • enostavnejša vgradnja in servisiranje
  • cenovna učinkovitost (cena filtra in servisiranja)

dobra energetska učinkovitost

  • za vgradnjo je potrebnega manj prostora
  • enostavnejša vgradnja in servisiranje
  • cenovna učinkovitost (cena filtra in servisiranja)
  • dobra energetska učinkovitost